Ernestína Velechovská

Žijeme ve světě mysli

Milí přátelé, spřízněné bytosti na cestě Světla.

Oslovuji vás opět v síle dnů, kdy vnímáme, že se dějí zcela zásadní změny v našich životech, v našem vnějším i vnitřním světě. Vnímáme, že probíhá velká, naši osobu přesahující proměna, přerod celého dosavadního života. V těchto dnech končí staré nastavení a tvoří se nové základy. Opakuje se prvotní volba – život ve vědomé sounáležitosti s Bohem? nebo jinak?

Někdy můžeme mít větší, jindy zase menší porozumění, o co vlastně jde.

Jsme v procesu volby, vědomé i nevědomé, jak půjdeme ve své duši na křižovatce Života dál. Vnímáme, jak vždy v dané chvíli umíme, čemu dáme v nás i „venku“ sílu pozornosti, jaká přesvědčení našemu prožívání vládnou a jaké reakce přes nás procházejí. Život jde přirozeně, projevuje se, co je potřeba.

Dosavadní cesta skončila … osvobozujeme se … Vědomí se probouzí.

Stále jasněji se nám ukazuje, jak je důležité, přímo zásadní, zůstávat ve vědomí sounáležitosti a neoddělitelné propojenosti s Bohem a vším stvořeným, s hlubokými rovinami Bytí, s Nejvyšším Vědomím, v Kristu … jak to má každý z nás nastavené.

Pro podporu našeho uvědomění na naší společné cestě, kterou tak jako tak musíme ujít každý sám, je připojeno několik nabídek:

1. Odkaz na film Vytržení církve.
Nechť je nápomocen našemu vidění souvislostí a síle volby. Tento film můžeme vnímat jako naplňování cesty strachu v podřízenosti programu, nebo cesty Pravdy a uvědomění. Tyto procesy spolu souvisejí, jako všechno v našem prožitkovém světě. Jedno bez druhého není. Život nás vede cestou k Probuzení.

2. Inspirací a přínosem může být pro někoho i přiložený obraz. V síle jeho vyzařování a slov se můžeme kdykoliv naladit. Třeba i každý večer, ve společný čas od 21. do 22. hod. v tichu, modlitbě nebo Óm.

Vědomí Srdce o.p.s.|IČ: 261 13 406|účet: 221728214/0300
Zásady ochrany osobních údajů
Všeobecné obchodní podmínky