sloužíme světlu

Otevíráme cestu

k hlubšímu pochopení principů života, vytváříme podmínky a cesty k proměně jednotlivců, organizací i komunit

Naše cesta Světla

Člověk je ve své podstatě duchovní bytost. Toto poznání, pokud je do hloubky prožito a přijato, mění nebo ovlivňuje vše: osobní i profesní rozvoj a jeho priority, rodinné a partnerské vztahy, práci a její smysl nebo i postoj k událostem ve společnosti. Toto je i náš příběh.

Jsme si vědomi

  • přerodového okamžiku nejen českého národa, ale i celého lidstva, který má podobu hluboké spirituální proměny a růstu, byť na pozadí všeobecné krize společenských struktur,
  • akutní potřeby šíření světla Pravdy, duchovního poznávání a vývojové cesty jako jediného majáku v rozbouřené a nesrozumitelné době,
  • lidské touhy konečně najít mentální, duševní i fyzickou oporu pro své bytí na planetě Zemi,
  • méně či více vědomého přání každého člověka nalézt směr a smysl bytí i svého duchovního rozvoje,
  • významu platnosti věčných zákonů Universa pro život jedince i společnosti…

Naplňujeme toto poslání:

  • širokému okruhu zájemců nabízet pravdivý a ucelený popis současné reality, a to ve všech důležitých oblastech – osobní, rodinné, pracovní, společenské,
  • napomáhat optimálnímu průběhu duševního a duchovního růstu jednotlivce i společnosti,
  • rozvíjet a předávat zkušenosti, postupy a nástroje, umožňující prakticky a konkrétně uvést nabízená řešení v život,
  • dosáhnout v nás samých a v kritickém množství lidí takovou úroveň vědomí, která postačí ke kvalitativnímu skoku na vyšší vibrační úroveň,
  • v co nejkratší možné době otevřít tuto cestu co největšímu, možnému počtu lidí.

 

 

Náš sladěný a připravený tým

Ernestína Velechovská

Ernestína Velechovská

Zakladatelka

Jaroslav Záhora

Jaroslav Záhora

Ředitel

Jaroslav Kuchař

Jaroslav Kuchař

Předseda správní rady

Lucie Meškanová

Lucie Meškanová

Lektorka, manažerka projektů

Dagmar Mužíková

Dagmar Mužíková

Členka správní rady

Iva Novotná

Iva Novotná

Manažerka projektů

Helena Procházková

Helena Procházková

Manažerka projektů

Co přinášíme

Zviditelnění nové cesty

Pochopení, proč "staré" nefunguje

Průvodcovství po nové cestě

Vytváření podmínek pro novou cestu

Naše hodnoty

kliknutím rozbalíte

"Kořenem všeho zla je nedostatek Poznání" Buddha

Poznání 

Poznání je praxí ověřená nejhlubší pravda o životě a podstatě světa, niterně prožitá a funkční. Navenek se projevuje moudrostí. Má jen málo společného se vzděláním.

Důležité pro osobní rozvoj je, aby byly  další hodnoty, vůle a láska, rozvíjeny souběžně a v moudrosti přirozeně používané.

“Nic ve vesmíru nemůže odolat soustředěnému úsilí dostatečného počtu tvořivých a organizovaných inteligencí.” Teilhard de Chardin

Vůle

Vůle v duchovním slova smyslu je tvořivá síla, užívaná člověkem výhradně  v souladu s řádem Universa a sloužící vyššímu záměru.  Od materialistického pojetí vůle se liší především cílem, využívanými prostředky a (ne)očekáváním výsledků. Společnými prvky jsou schopnost dotahovat věci do konce, překonávat překážky, ovládnout sebe sama.

"Láska začíná tam, kde končí všechny otázky". Antoine de Saint Exupéry

Láska

Bezpodmínečná láska je z hlubin bytosti člověka vyvěrající cit. Nesouvisí s žádným „objektem tam venku“ a nesouvisí s životními okolnostmi. Souvisí s vnitřním cítěním a vědomím sounáležitosti, jednoty a podstaty všech věcí. Z vnějšího pohledu je spjata s takovými pojmy, jako sounáležitost, laskavost, vděčnost,odpuštění, péče, radost, přijímání  a dávání…  Bezpodmínečná láska je spjata i s pravdivostí, pevností, poctivostí, vedením a stanovením hranic.

TVOŘÍME A ŽIJEME NOVĚ

Je nejvyšší čas pro změnu

Vědomí Srdce o.p.s. | IČ: 261 13 406 | účet: 221728214/0300
Zásady ochrany osobních údajů
Všeobecné obchodní podmínky