sloužíme světlu

Otevíráme cestu

k hlubšímu pochopení principů života, vytváříme podmínky a cesty k proměně jednotlivců, organizací i komunit

Co přinášíme

Zviditelnění nové cesty

Pochopení, proč "staré" nefunguje

Průvodcovství po nové cestě

Vytváření podmínek pro novou cestu

Naše hodnoty

kliknutím rozbalíte

"Kořenem všeho zla je nedostatek Poznání" Buddha

Poznání 

Poznání je praxí ověřená nejhlubší pravda o životě a podstatě světa, niterně prožitá a funkční. Navenek se projevuje moudrostí. Má jen málo společného se vzděláním.

Důležité pro osobní rozvoj je, aby byly  další hodnoty, vůle a láska, rozvíjeny souběžně a v moudrosti přirozeně používané.

“Nic ve vesmíru nemůže odolat soustředěnému úsilí dostatečného počtu tvořivých a organizovaných inteligencí.” Teilhard de Chardin

Vůle

Vůle v duchovním slova smyslu je tvořivá síla, užívaná člověkem výhradně  v souladu s řádem Universa a sloužící vyššímu záměru.  Od materialistického pojetí vůle se liší především cílem, využívanými prostředky a (ne)očekáváním výsledků. Společnými prvky jsou schopnost dotahovat věci do konce, překonávat překážky, ovládnout sebe sama.

"Láska začíná tam, kde končí všechny otázky". Antoine de Saint Exupéry

Láska

Bezpodmínečná láska je z hlubin bytosti člověka vyvěrající cit. Nesouvisí s žádným „objektem tam venku“ a nesouvisí s životními okolnostmi. Souvisí s vnitřním cítěním a vědomím sounáležitosti, jednoty a podstaty všech věcí. Z vnějšího pohledu je spjata s takovými pojmy, jako sounáležitost, laskavost, vděčnost,odpuštění, péče, radost, přijímání  a dávání…  Bezpodmínečná láska je spjata i s pravdivostí, pevností, poctivostí, vedením a stanovením hranic.

TVOŘÍME A ŽIJEME NOVĚ

Je nejvyšší čas pro změnu

Vědomí Srdce o.p.s. | IČ: 261 13 406 | účet: 221728214/0300
Zásady ochrany osobních údajů
Všeobecné obchodní podmínky