Petra Nel Smolová

Astrologie Petra Nel

Astrologické konstelace v době konání akcí

Pluto konjunkce Jupiter

Tato konjunkce je velmi významná a 4. a 5. 4. 2020 nastává přesná konjunkce, což znamená, že Jupiter prochází „přes Pluta“. Můžeme si to představit tak, že stojí v zákrytu. Jupiter, jak čočka, zesiluje sílu Pluta a záleží, jestli zvětší sílu Ducha nebo destrukce – strachu.

Pluto je na jedné straně regenerační síla – aby se mohlo dojít k přerodu, musí nejdříve něco skončit, aby mohlo něco nového se stvořit. V nevědomé formě je to síla chtění a touhy po moci, která chce mít moc nad druhými, aby je mohla ovládat a manipulovat s nimi ke svému užitku.

Na druhé straně Pluto posiluje expanzi, vývoj,  víru a pravdu Jupitera, který hledá podstatu smyslu života. Záleží, kam lidstvo zaměří svou pozornost a jak člověk sám v sobě se silou Pluta a vírou Jupitera zachází. Přesná konjunkce je harmonicky spojena s Merkurem – myslí, což značí, že lidskou myslí projde nějaké silné uvědomění či pochopení.

Následně na to navazuje úplněk, který zviditelňuje téma novoluní – Sebepřesažení

Úplněk nastává 8. 4. ve 4:34 hodin a zviditelňuje téma novoluní v Beranu z 24. 3. 2020.  Úplněk – Slunce v Beranu a Luna ve Vahách, je v disharmonických aspektech na právě popsanou konjunkci. Slunce je vědomí a Luna nevědomí. Tím, že je úplněk, tak člověk dostává možnost poznat, jak sílu Pluta má v sobě nastavenou. Jestli skrze Slunce vědomě či skrze Lunu – nevědomé reakce, kdy je tak v moci svého Pluta. Popřípadě, jak Pluto “pracuje” ve vědomí a jak v nevědomí. Je to, jako bychom mohli vstoupit do podsvětí, abychom odtamtud mohli vynést tvořivé světlo Ducha, regenerační sílu přerodu, která má “neuvěřitelnou “ moc – uzdravení v okamžiku. A tím odhalili skutečné bohatství vlastního nitra.

10.4. Velikonoce

Symbolika vzkříšení, přichází v silné době. Velký pátek 10. 4. s Lunou ve Štíru v harmonii na Neptuna – božské vědomí. Velmi silný den, kdy je Luna harmonicky spojena s konjunkcí Pluta a Jupitera, která je stále ve velké síle. Duše – emoce – prožitek, skrze který může projít vzkříšení. Co to je zrodit se ve vyšší rovině vědomí, aniž by muselo zemřít tělo?

Luna se během dne dostane do harmonie s Merkurem v Rybách, kdy se emoce spojí s myslí a schopností uvědomit si. Slunce je stále v dynamickém aspektu na Pluta a Jupitera a záleží, jak vědomí člověka se vším naloží. Bude zviditelněn mocenský princip a manipulace, snadněji uvidíme vnější negativní věci a to pozitivní, co se děje uvnitř člověka, se nevidí. Proto je zde důležitá obezřetnost a svou vlastní vůli vést k obracení se ke Světlu – harmonické vizi Světa.

Vědomí Srdce o.p.s.|IČ: 261 13 406|účet: 221728214/0300
Zásady ochrany osobních údajů
Všeobecné obchodní podmínky