Otevíráme cestu

ke spolupráci, novému a vyššímu smyslu, štěstí a radosti ve firmách a organizacích 

Místo úvodu nám dovolte položit několik otázek…

Jak se jako lídr cítíte?

Jak se cítí lidé ve firmě?

Pokud jste v obou tabulkách dvě a více odpovědí vybrali z levého sloupce, něco není v pořádku

   • Možná vás nedrtí konkurence… protože máte dobrou strategii.
   • Možná vás zákazníci mají rádi… protože máte dobré produkty za dobrou cenu.
   • Možná generujete slušný zisk… protože jste dostatečně efektivní.

Možná jen cítíte, že musíte vydávat „zbytečně“ čím dál tím víc…

Má význam zabývat se duší firmy?

Zvládnutí tzv. tvrdých a měkkých dovedností manažerů (Hard Skills, Soft Skills) dnes není postačující podmínkou úspěšného řízení. Energie, která se ztrácí „vnitřním třením“, může být již dnes a do budoucna bude zcela jistě rozhodující.

Je proto potřeba zvládnout „dovednosti duše“ (Soul Skills), tedy porozumět, najít souznění a aktivovat potenciál „duše organizace“. Výsledkem může být nalezení vyššího smyslu pro všechny zúčastněné, spolupráce místo boje, aktivovaná tvořivá energie týmů, stabilita a dokonce štěstí a radost v organizacích.

Co tedy je duše firmy?

Vyšší smysl: Vnímání užitečnosti = pokud možno unikátní schopnosti přispívat vyššímu celku (čistý záměr)

Hodnoty a vize: reálně žité hodnoty = způsoby jednání definované a ohraničené hodnotami, kterými je možno naplňovat vizi

Férová pravidla: respektovaná a dodržovaná pravidla definující vztahy vnitřní i vnější, vnímaná všemi zúčastněnými jako win-win

Tvořivá energie: iniciativa, sdílení, spolupráce, vzájemná podpora, otevřená komunikace s cílem naplnit vizi

Co nabízíme…

V případě zájmu pište na:

…lídrovi?

a) Znovu-usazení do role „krále“
 • pochopení svých motivů a omezení
 • nalezení nového „vyššího“ smyslu, štěstí
 • je-li potřeba, nalezení nového business modelu, formulování nové vize, mise a firemních hodnot
b) Příprava na proměnu „duše“ firmy (je-li potřeba)
 • příprava proměny business modelu
 • příprava proměny vize, mise a firemních hodnot
 • idea nového motivačního systému, pravidel…
 • tvorba základních kontur projektu 

…členům týmu?

a) Identifikace bloků daných osobností členů týmu
 • analýza vazeb, toků a bloků u lidí v týmu
 • hlubší dotazníkový scan specifikující významná místa komunikačních bloků
 • identifikace příčin komunikačních bloků
b) Odstranění / zmírnění bloků daných osobností členů týmu
 • metody vždy volíme podle přijatelnosti u konkrétních osob 
 • vycházíme ze zkušenosti, že rozumové pochopení nestačí – preferujeme prožitkové metody

…“bytosti“ firmy?

a) Implementace nového smyslu, vize, hodnot a pravidel
 • iniciace nového smyslu, vize, hodnot a pravidel
 • participace členů týmu
 • podpora přijetí a ztotožnění se s novým smyslem, vizí, hodnotami a pravidly
b) Implementace měření soul skills 
 • návrh měřených parametrů
 • návrh způsobů měření a vyhodnocení parametrů
 • implementace

pojďme spolupracovat

Je nejvyšší čas na změnu

Vědomí Srdce o.p.s.|IČ: 261 13 406|účet: 221728214/0300
Zásady ochrany osobních údajů
Všeobecné obchodní podmínky