Setkání povede

Datum

28 Říj 2020
Expired!

Čas

8:00 - 23:00

Vědomé Ticho

Milí přátelé, spřízněné bytosti na cestě Světla,  

v těchto dnech si připomínáme dvě historicky významné události – 28. října vzniklo samostatné Československo, 8. listopadu to bude 400 let od Bílé hory. A můžeme si uvědomit, že i díky našim předkům v sobě neseme velkou moudrost, odvahu a schopnost smysluplných řešení pro naši společnou, svobodnou cestu v sounáležitosti.

Pro naše země to byly velmi silné a přelomové procesy, které nás určitým způsobem ovlivňují dodnes.  Společným prvkem obou historicky zásadních událostí je sebe-vědomí, vnitřní síla a ušlechtilost našich národů – Čechů, Moravanů, Slezanů i Slováků. Celá cesta každého z nás i našich předků je nám k dispozici nejen v paměti národů, ale i v našich Srdcích. Právě v těchto dnech je tato síla velmi aktivovaná a příznivě působí při společných naladěních. Přispívá mimo jiné k našemu světelnému propojování a tvoření.

Pro její zužitkování a dobro nás všech se můžeme v těchto dnech občas zastavit a setrvat alespoň několik minut v tichu, ve vědomí dané síly. 
Víme, že ve vnitřním tichu se otevírají brány našeho Srdce, promlouvá hluboká moudrost, aktivuje se vědomí jednoty a schopnost mírových řešení.
V tichu našeho Srdce se můžeme této sily dotknout. 
Dejme sílu životu v Míru!
Se srdečným pozdravením, v úctě k životu nás všech,
Ernestína a Vědomí Srdce, o.p.s.

 

Proč VĚDOMÉ TICHO?

Protože si uvědomujeme důvod našeho obrácení se do nitra.

Naše vnitřní ticho v duchovním Srdci nás otevírá vyšší síle a moudrosti.

A z tohoto ticha a vnitřní síly potom vycházejí činy na základě moudrosti, nikoliv pod nadvládou strachu a emočního boje. Konáme každý dle svého uvážení a uvědomujeme si, že pravda a záměr našeho konání je určující silou projevující se následně v životě.

Vede-li nás moudrost, zviditelní se pravda a její síla a naše vnitřní síla spolu působí. Vede-li nás například nenávist, projeví se a působí destrukci všeho.

Obrátíme-li se ve VĚDOMÉM TICHU Nahoru s prosbou o Milost pro nás všechny, umožňujeme, aby přes nás bylo konáno v souladu s nejvyšší vůlí.

v

historický kontext událostí pro zájemce