sloužíme světlu

Otevíráme cestu

k hlubšímu pochopení principů života, vytváříme podmínky a cesty k proměně jednotlivců, organizací i komunit

Záznam setkání s absolventy

Zde můžete shlédnout záznam Promluvy Ernestíny Velechovské k absolventům Akademie života a rovněž záznam naladění vedeného Ernestínou.

Naše projekty

Živé Ticho - Světlo Naděje

Meditativní propojení v síle Velikonoc proběhlo  4.4, 10.4. a 13.4. 2020. Všem zúčastněným z celého Srdce děkujeme.

25 hodin Ticha pro život v Míru

Velké setkání pro veřejnost tvořící a využívající sílu živého Ticha ve prospěch Míru. Dlouhé naladění vypíná mysl,  uzdravuje tělo, duši i svět.

Obroda Národa

Projekt proběhl v letech 2014 – 2016. Uskutečnili jsme tři setkání na Bílé Hoře s cílem uzdravit kolektivní vědomí národů zemí Koruny české.

Vaše podpora je pro naši práci důležitá!

Organizace těchto projektů zabere mnoho času mnoha lidí. Stejně tak tyto projekty s sebou nesou i nemalé přímé náklady.

dar od pro

Přednášky, semináře a poradenství

Chcete vědět více?

Člověk v zrcadle života

Zajímá nás, co náš život, naše postoje a reakce ovládá? Na čem a jak je postavený život? Proč jsou naše vztahy takové, jaké jsou a proč nás některé situace tak dostávají? A chceme své prožívání proměnit? Podíváme-li se blíže do hlubiny naší Bytosti a poznáme principy Života, nahlédneme do našich vlastních schémat i do tzv. „hry mysli“. Většinou si ji neuvědomujeme, i když má v našich životech naprosto zásadní roli. Přednáška či seminář nám umožní lépe porozumět svému životu i umět leccos změnit.

Ernestína Velechovská

Zakladatelka o.p.s. a průvodkyně

Cesta k otevřené komunikaci

Přirozená, otevřená komunikace je klíčem ke zdravým vztahům na osobní, firemní i celospolečenské rovině. Všichni dnes jistě podepíšeme, že mluvit spolu je třeba. Co však skutečné znamená otevřeně a přirozeně se vyjadřovat, respektovat nastavení své i druhých lidí a současně se plně dát moudrosti pro dobro celku? Žitá moudrost, vyžaduje vydat se na cestu poznání. Společně. Tvořme i skrze moudré sdílení, harmonické prostředí v osobních vztazích, rodinách, firmách a celé společnosti.

Lucie Meškanová

Výkonná ředitelka a lektorka

Průvodcovství duší organizace

Zvládnutí tzv. tvrdých a měkkých dovedností manažerů (Hard Skills, Soft Skills) dnes není postačující podmínkou úspěšného řízení. Energie, která se ztrácí „vnitřním třením“, může být  rozhodující. Je proto potřeba zvládnout „dovednosti duše“ (Soul Skills), tedy porozumět, najít souznění a aktivovat potenciál „duše organizace“. Výsledkem může být nalezení vyššího smyslu pro všechny zúčastněné, spolupráce místo boje, aktivovaná tvořivá energie týmů, stabilita a dokonce štěstí a radost v organizacích.

Jaroslav Kuchař

Ředitel o.p.s., lektor a konzultant

pojďme začít

Je nejvyšší čas na změnu

Vědomí Srdce o.p.s.|IČ: 261 13 406|účet: 221728214/0300
Zásady ochrany osobních údajů
Všeobecné obchodní podmínky