Nejbližší akce

ÚVODNÍ STRÁNKA

Obecně prospěšná společnost Vědomí Srdce působila ve společnosti od roku 2006.

Její působení se rozvíjelo v různých činnostech a tématech a to v několika vývojových fázích.

V současné době prochází organizační proměnou a připravuje se na novou etapu svého působení.

K posledním významným aktivitám, které obecně prospěšné společnosti organizačně zajišťovala patří trojí setkání na Bílé hoře pod názvem:

"Obroda národa". (viz. www.obrodanaroda.cz)

Tato setkání byla zaměřena na energetické očištění a uvolnění podvědomých myšlenkových matric, které se na našem území zapsali od bitvy na Bílé hoře roku 1620.

Záměrem jednotlivých setkání bylo očistit a podpořit sebevědomí národů žijících na našem území.

Neboť jen zdravě sebevědomí lidé mohou aktivně ovlivňovat , a to kuprospěchu vyššího celku, současné dění ve společnosti. A tím tvořit "zdravou" společnost.

Rok 2016 - Záznam z této akce najdetena zde: OBRODA ČESKÉ MATRICE 2016 - záznam

Rok 2015 - Záznam z této akce najdetena zde: OBRODA ČESKÉ MATRICE 2015 - záznam

Rok 2014 - Záznam z této akce najdetena zde: OBRODA ČESKÉ MATRICE 2014 - záznam