VIA-HARMONIA

Sjednocené vědomí mění osudové prostředí.

Projekt VIA HARMONIA je jedinečnou šancí pro nás všechny, pro jednotlivce i skupiny, šancí udělat prospěšný krok na naší společné cestě životem.

Sestává se ze tří samostatných, a přesto navazujících setkání, na kterých mají zúčastnění možnost společně a vědomě působit v kolektivní mysli lidstva a vnést do této roviny sílu míru, sounáležitosti a sjednocení pro Dobro světa.

Sílou vůle – ochotou sjednotit se a posílit mír v nás, v našich vztazích i ve světě, zviditelňujeme v rovině kolektivní mysli směr naší další cesty, kterou toužíme rozvíjet.

Dostali jsme do vínku svobodnou volbu a první krok je tedy na nás.

Buďme aktivní a vědomou součástí cesty lidstva a dejme sílu míru!

Je čas činů – je čas společně konat – a vědět nestačí.

Víme, že čemu věnujeme pozornost, to oživujeme, tvoříme a prožíváme.

Současná doba je proměnná a zlomová. Ukazuje se stále více důležitost sounáležitosti, spolu-tvoření a spolu-práce, potřeba konat v moudrosti pro Dobro Světa, pro Lásku v nás, v našich životech i v budoucnosti našich dětí.

To nejsou velikášská slova, to jsou naše nejniternější touhy i naše zodpovědnost.

K nejčastěji opakovaným tématům současnosti patří MÍR.

Za mír nelze bojovat a už vůbec ne všemi dostupnými zbraněmi.

Protože NENÍ CESTY K MÍRU – ale MÍR JE CESTOU!

To je směr, kterým je nezbytné pokračovat pro další rozvoj člověka, života, planety...

DEJME SÍLU MÍRU A SPOJME SE V NALADĚNÍ, VYTVOŘME MÍROVOU SÍŤ NA ZEMI!

Myšlenka na MÍR u jednotlivce je jednou kapkou. Myšlenka na MÍR mnoha a mnoha spojených myslí tvoří oceán.

Oceán-to jsou kapky spolu.

Přidejte se, každý je důležitý!

Pojďme to zkusit! Teprve potom uvidíme, jak se naše sjednocení projeví.

Termíny jednotlivých setkání:

  První setkání 30. 11. – 2. 12. 2018

  Druhé setkání 30. 3. 2019

  Třetí setkání 25. – 26. 5. 2019

Jak se můžete zapojit

Vstupenky