O NÁS

Srdečně Vás vítáme na stránkách Vědomí Srdce.

Obecně prospěšná společnost Vědomí Srdce o.p.s. působí ve společnosti již od roku 2006. Společnost založila Ernestína Velechovská. Umožnila tak svým spolupracovníkům vznik center po celé republice.

Svou činností se zaměřujeme na rozvoj poznání hlubších souvislostí v životě jednotlivce, na osobnostní rozvoj, podněcování většího zájmu o veřejný prostor a zkvalitnění klima v celé společnosti. Za velmi důležité rovněž považujeme zkvalitňování mezilidských vztahů a komunikace jako takové. V původním modelu místní centra po celé ČR pořádala různé semináře a aktivity zaměřené právě na zkvalitnění prožívání člověka v rámci rodiny i společnosti.

Poselství, které bychom rádi předávali a rozvíjeli v povědomí celé společnosti i nadále, je odpovědnost jednotlivce nejen za svůj "osobní" prostor, ale i prostor veřejný. Společný prostor nás všech. Potřebným nástrojem pro naplnění tohoto poselství je spolupráce a vědomí vzájemné sounáležitosti ve společném "prostoru".

V současné době připravujeme sérii velkých meditačních setkání s názvem Via-Harmonia www.viaharmonia.com

Zakladatelka:

Ernestína Velechovská www.ernestina.cz

Správní rada:

Jaroslav Záhora - předseda správní rady

Anita Beganyová

Jan Dubanič

Dozorčí rada:

Radek Trachta - předseda dozorčí rady

Jan Michael Kubín

Jaroslav Nahodil

Ředitel:

Jiří Ott