SPOLUPRÁCE

Vše se neustále vyvíjí v souladu s Vyšším řádem Vesmíru. V současné době dostáváme šanci pokročit ve svém osobnostním vývoji. Doposud jsme žili v tisíciletí 1 (1000-1999), rozvíjeli osobní ego a prim hrál individualismus. Lekci jsme zvládli více než dokonale, ale vývoj jde dál a podle zákona rovnováhy jsme překročili do kvality času 2. Dvojka znamená SPOLUPRÁCI.

Vědomí Srdce o.p.s. podporuje veškeré formy spolupráce pro dobro společnosti, kdy každý zúčastněný může svobodně spolupracovat podle svých možností v prostředí, kde žije a pracuje. Každý máme co nabídnout, ale někdy možná nevíme jak a komu.

Uvědomujeme si, že spolupráci se všichni musíme teprve učit, protože je to cesta srdce. Ta je odlišná od cesty ega, kterou jsme často žili doposud. I duchovní svět je dnes plný individualit a lidé si mnohé nechávají pro sebe. Zároveň jsme přesvědčeni, že zbavit se strachu a oddat se druhým stojí za to, protože dosáhnout cíle společnými silami je vždy jednodušší. V týmu lze lépe využít silných stránek každého jedince a efekt je větší. A navíc vnitřní pocit z nesobeckého díla má zcela jiný energetický náboj.

V našem pojetí spolupráce znamená, že každý zúčastněný dobrovolně a s dobrým úmyslem aktivně dává část své svobody druhým a tak naplní svou přirozenou vnitřní potřebu potřebnosti a prožije opravdovou radost. Můžeme dělat to, co dosud, avšak ku prospěchu Celku, už ne pouze pro sebe a svoji rodinu.

A jak se můžete zapojit i vy?

Zapojit do Spolupráce se mohou jak jednotlivci, tak i společnosti. V odkazu Lidé najdete lektory a lidi spolupracující ve Vědomí Srdce o.p.s.. Odkazy jsou pro společnosti, které se věnují naplňování myšlenek a cílů jako má Vědomí Srdce o.p.s. nebo jiné užitečné odkazy.
Je to jednoduché, pokud byste chtěli nějakou formou přispět nebo spolupracovat na projektech Vědomí Srdce o.p.s., podívejte se do odkazu "Chcete s námi spolupracovat". Najdete tu seznam mnoha oblastí běžného života, ve kterých se můžete zapojit. Stačí vyplnit formulář a zaslat na uvedenou adresu.