Centrum Hořice na Šumavě / Český Krumlov

Nabídka přednášek

Mirky Zajacové
tel. 737 252 478, email zajacova.mirka@seznam.cz

Co říkají naše zuby o nás a jak souvisí s našimi orgány

Co říká energetická růžice
- o našich orgánech, jak vzájemně se podporují,
kontrolují, ovládají
- o našich vztazích