Centrum Ostrava

Ostravské centrum Vědomí Srdce o.p.s. mělo první zahajovací setkání na jaře v Dobré čajovně a to dne 25.3.2010.


Potkalo se nás 8 nadšených lidiček, kteří si padli do oka a povídali si o tom, co každého zajímá mezi nebem a zemí. Zjistili jsme při vzájemném hovoru, že jsme se na své životní cestě zúčastnili různých seminářů zaměřených na hledání a objevování skrytých schopností sebe sama. Ale neměli jsme další možnost vyměňovat si o tom své zkušenosti a vzájemně se jeden od druhého učit něčemu novému. A to je to co právě chceme. Každý z nás tak vyjádřil své představy o činnosti centra. Výsledkem čtyřhodinového příjemně stráveného setkání bylo – jaký klub si uděláme, takový ho budeme mít :).


Domluvili jsme se, že se budeme zatím pravidelně setkávat 1 x měsíčně. Jsme malá skupinka lidí podobně naladěných na stejnou vlnu zajímající se o duchovno. Sdílíme podobné názory na život a chceme si vzájemně vyměňovat své myšlenky, pocity a zkušenosti a strávit v harmonické atmosféře společné chvíle v pohodě a souznění.


Náše centrum Ostrava se schází zpravidla jednou měsíčně na různých místech, bližší informace najdete přímo u dané akce.


Zveme mezi nás lidičky, podobně smýšlející, kteří hledají stejně naladěné a mají chuť si třeba jen povídat o smyslu našeho života, o tom co nás zajímá, společně si zameditovat a vzájemně si předávat své životní zkušenosti. Vždyť společným setkáváním si naplníme podstatu člověčenství a tou je nebýt sám a sdílet život dohromady.