Centrum Zlín

Kdo jsme?

Jsme jedním z center o.p.s.Vědomí Srdce, která jsou rozeseta po celé republice. Vycházíme z učení Ernestíny Velechovské, zakladatelky o.p.s., která nás vede k objevování skryté pravdy a tajemství života a následně jejich uvádění do běžného každodenního prožívání.
Už víme, že každý si tvoří svůj život sám, a že vše co k nám přichází je jenom to, co jsme sami schopni zvládnout.
Protože máme potřebu své pocity a poznatky sdílet, uvítáme mezi sebou i ty, kteří nám mají co sdělit, objasnit či naučit něco nového. Protože každý z nás má možnost obohatit druhé.
Jsme tady také pro ty, kteří si prostě jenom tak chtějí popovídat a prožít příjemné chvíle s lidmi, kteří se dovedou otevřít a nemají potřebu se skrývat za maskou společenských konvencí.
Chceme ve svém centru vytvářet oázu klidu, pohody a laskavosti. Víme, že v každém člověku je ukryto dobro a touha po lásce, pojďme společně cestou k sebepoznání.

Naše první setkání se uskutečnilo v dubnu 2005 v Netradiční kavárně Slunečnice ve Zlíně. Od té doby se pravidelně, někdy i nepravidelně, scházíme nejméně jednou za měsíc. Naše setkávání má náplň převážně vzdělávací a terapeutickou, spočívající v přednáškách a seminářích.